Belügyi Szemle XLVIII/2, 2000. február 1.

A kábítószer-fogyasztás bizonyításának lehetőségei

A kábítószer-fogyasztás bizonyításának fontossága mostanában jelentősen megnövekedett, hiszen a fogyasztás a nem kábítószerfüggő személyek esetében 1999. március elsejétől akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. Aki például a járművezetési képességre hátrányosan ható szer - ami lehet kábítószer is - befolyása alatt vezet, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Humán eredetű minták vizsgálatának lehetséges céljai között szerepelhet a kábítószer-fogyasztás bizonyítása, kábítószerfüggő egyének terápiás kezelését követően a drogmentesség ellenőrzése, vagy mérgezés esetén a mérgezést kiváltó drog minőségének megállapítása a mérgezett kezelése érdekében. Vannak olyan szervezetek, intézmények, amelyeknél bizonyos munkaköröket csak garantáltan "drogfogyasztástól mentes" alkalmazottak láthatnak el, így megkövetelik a jelöltek előzetes, illetve a már alkalmazásban lévők rendszeres ellenőrzését.

A kábítószer-fogyasztás bizonyításának egyik lehetősége a kábítószer, illetve annak szervezetben keletkező lebomlási termékének (metabolit) a fogyasztó szervezetéből biztosított - úgynevezett biológiai eredetű - mintában való kimutatása és a kapott eredmény toxikológiai értelmezése. Hangsúlyozni kell, hogy a kábítószerek, illetve azok metabolitjának szervezetben való jelenléte nem kizárólag kábítószer fogyasztását követően állhat elő. Például a gyógyszerek között több olyan készítmény van, amely hatóanyagának lebomlási terméke kábítószernek minősül. Azt is tapasztalták, hogy például máktartalmú élelmiszerek fogyasztása után is megjelennek olyan vegyületek a vizeletben, amelyek például heroin fogyasztása után is kimutathatók. Ilyen esetekben, tévesen, kábítószer-fogyasztásra lehet következtetni. Mindezek alapján nagy jelentősége van az elemzési eredmények megfelelő értékelésének, amelyhez gyakorta a vizsgált személy gyógyszer- és élelmiszerfogyasztási "előéletének" ismerete is nélkülözhetetlen.

A kábítószer-fogyasztás bizonyításához szükséges minták fajtái

A kábítószer-fogyasztás bizonyításához kapcsolódó munka egyik kézenfekvő lépése a vizsgálat alá vont személy szervezetéből minta biztosítása és abban a kábítószer, illetve maradványának kimutatása. Természetesen csak olyan minták jöhetnek szóba, amelyek gyűjtése nem vonja maga után a mintahordozó személy egészségkárosodását és mind a mintahordozó, mind a mintavevő szempontjából elfogadható módon elvégezhetők. Ezek alapján a következő humán eredetű minták biztosítása jöhet szóba: vizelet, verejték, nyál, vér, hajszál, szőrszál, köröm.

Vizelet

A szakértők többsége vizeletminták vizsgálatát javasolja, mivel a vizelet a mintaszolgáltató együttműködése és megfelelő helyi feltételek biztosítása esetén viszonylag egyszerűen, sérülés okozása nélkül beszerezhető. A vizeletben szinte az összes kábítószer metabolitja megjelenik, és hosszabb ideig detektálható benne, mint a vérben. A vizelet kábítószer-, illetve metabolit tartalma azonban nem ad információt a befolyásoltság mértékére, a bevett adagra és a bevétel időpontjára.

Verejték, bőrfelületi kondenzátum

A kábítószermaradványok a verejtékben is megjelennek és így az elemzéshez a bőrfelületről is vehető minta. Például kannabiszfélék, azaz a marihuána, a hasis, a hasisolaj szívása bizonyítható a fogyasztó szájkörnyékéről, valamint ujjainak felületéről vett minták vizsgálata alapján is, hiszen az égő anyag füstjéből jelentős mennyiségű kábítószer-komponens kondenzál a bőrfelületen. A verejtékminták többnyire a kábítószer-vegyületet változatlan, azaz nem metabolizálódott formában tartalmazzák. A bőr felületén jóval később jelenik meg és hosszabb ideig van jelen a fogyasztott kábítószer, mint például a nyálban; ezen ismeretnek a bizonyítás szempontjából ugyancsak jelentősége lehet. A verejtékminták biztosításához 70%-os etanollal nedvesített gyapotszövetet javasolnak, amellyel főleg a hónaljak és a mell felületén letörlik a testfelületet. Az így biztosított minták műszeres elemzésével várható hasznosítható eredmény.

Nyál

A nyál ugyancsak alkalmas a fogyasztott kábítószerek kimutatására. A nyál főleg változatlan, nem metabolizálódott formában tartalmazza a legtöbb kábítószert, azonban a fogyasztást követően rövidebb ideig van jelen, mint például a verejtékben. Nyálminta biztosításának egyik lehetséges módja a köptetés, amely azonban kellemetlen szituációkhoz vezethet, így inkább előnyben részesítik a nyálkenet vételét.

Vér

A vérminták vizsgálatának abból a szempontból van jelentősége, hogy a vér kábítószer-tartalma alapján esetenként következtetni lehet a kábítószer által okozott befolyásoltság mértékére. A vér kábítószer-, illetve metabolit koncentrációja azonban nem mindig van szoros összefüggésben a befolyásoltság mértékével. Például LSD fogyasztása után az LSD és lebomlási termékeinek teljes kiürülését követően hosszabb-rövidebb idő múlva jelentkezhet az úgynevezett "flashback" hatás. A "flashback" hatás során a fogyasztó hasonló állapotba kerül, mint amilyen közvetlenül a fogyasztást követően állt be, azaz újabb adag LSD bevétele nélkül érzékcsalódásai lesznek. Az adagnövelési hajlam ugyancsak akadályozza a kábítószer vérkoncentrációja alapján a befolyásoltság mértékére vonatkozó megbízható következtetés levonását. (Például kezdő kábítószerélvező számára kevesebb hatóanyag váltja ki a kívánt hatást, míg függő egyének esetében jóval nagyobb dózis hatásos.) A vérminta vétele szakember által elvégezhető beavatkozást igényel.

Haj- és szőrszálak

Haj- és szőrszálak vizsgálata alapján a kábítószer-fogyasztási szokások - adott időszakban milyen kábítószereket, milyen időbeni sorrendben fogyasztott az illető - is rekonstruálhatók. (Például metamfetamint szedők hajában és szakállában is megjelenik a metamfetamin, valamint metabolitja, az amfetamin. Az amfetamin a metamfetaminhoz képest annál több, minél régebben és rendszeresebben fogyasztott az illető.) A vegyületnek a haj hossza mentén való eloszlása alapján, a haj 2,8-3,2 mm hét növekedési sebességének figyelembevételével a fogyasztás időpontja becsülhető. Például az amfetamin kb. egyhetes fogyasztási periódust követően 10-14 nap múlva kimutatható a szakállszőrzetben. A haj akár több hónapon keresztül is hordozója az elfogyasztott kábítószerek maradékának. Az eddigi tapasztalatok szerint az opiátokat (például heroinfogyasztásból), a kokaint, az amfetaminokat, illetve azok lebomlási termékeit ki lehet mutatni a hajban. Az is előfordul, hogy a kábítószer-vegyület nagyobb mennyiségben van jelen a hajban, mint a metabolitja. A haj- és szőrszálak a közelmúltban történt alkalmi fogyasztás bizonyításához nem megfelelő mintahordozók, mivel csak hosszabb idő múlva - a szálak növekedésével - biztosítható a vizsgálathoz minta. Bizonyos hajszínezékek és színezési eljárások (például hidrogén-peroxiddal való szőkítés) károsítják a haj kábítószer-, illetve metabolittartalmát.

Köröm

A kábítószerfogyasztók kéz- és lábujjainak körmei például a kokainfogyasztás bizonyításához megfelelő mintahordozók. Azt tapasztalták, hogy a körömben a kokain nagyobb mennyiségben van jelen, mint lebomlási terméke, a benzoil-ekgonin. A kokaetilén - amely a kokain alkohollal együtt való fogyasztásának bizonyítéka is -, valamint a crack* fogyasztása során keletkező pirolízis termék, az anhidro-ekgonin-metilészter is megjelenik a körmökben. A körömbe beágyazódott vegyületek hosszabb ideig változatlanul maradnak, mint a vérben és vizeletben. Az utóbbiak csak a közelmúltban történt kábítószerfogyasztást bizonyíthatják, míg a körömben kimutatott szer régebbi fogyasztás bizonyítéka lehet. A köröm - a háj- és szőrszálakhoz hasonlóan - az alkalmi fogyasztás bizonyításához ugyancsak nem optimális mintahordozó.

Vizelet kábítószermaradvány-tartalmának kimutatása

A kábítószerek, illetve metabolitjainak vizeletben való kimutathatósága függ a kábítószer fajtájától, a fogyasztott adagtól, a fogyasztás gyakoriságától, a folyadékfogyasztástól, az egyén szervezetének lebontási sajátosságaitól. A zsíroldékony vegyületek - például delta-9-tetrahidrokannabinol, PCP - lassan ürülnek ki a szervezetből, ismételt fogyasztás esetén felhalmozódnak, és hosszabb időn keresztül mutathatók ki, mint a vízoldékony vegyületek.

Nagyobb dózis lebomlása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebb adagé. A jelentős fizikai függőséget kiváltó kábítószerek többségénél (morfin, heroin, kokain) a hosszabb időn keresztüli ismételt fogyasztások során a kívánt hatás kiváltásához egyre nagyobb adagokat kell a fogyasztónak a szervezetébe juttatnia. Például a heroinhoz hozzá nem szokott fogyasztó hatásos adagja 1 0 milligramm körül van, ugyanakkor egy jelentősen hozzászokott fogyasztó esetében a hatásos adag elérheti az 500 milligrammot is. Ilyen esetekben a kábítószermaradványok kimutatása egyszerűbb feladatot jelent, mint mondjuk az LSD vonatkozásában, amelynek fogyasztásakor nem érvényesül a tolerancia**, és a hatásos adag igen kicsi, mintegy századrésze a heroin kezdeti adagjának. A nagyobb folyadékfogyasztás elősegíti a kábítószermaradványok előbbi ürülését a szervezetből. A vizelet kémhatása ugyancsak jelentősen befolyásalja a kimutathatóságot, ugyanis savas kémhatású vizelet esetén a kábítószerek többsége kb. kétszer gyorsabban ürül, mint lúgos kémhatású esetén.

A vizeletvizsgálatok első szakaszában kiszűrik azokat a vizeletmintákat, amelyek tartalmazhatnak kábítószert, illetve metabolitot. Szűrővizsgálatokra leggyakrabban úgynevezett immunreakciók elvén működő tesztkészleteket alkalmaznak, amelyekkel néhány perc alatt eredmény kapható. Amennyiben valamely minta szűrővizsgálata pozitív, további műszeres vizsgálattal kell a kábítószer, illetve metabolit jelenlétét megerősíteni. Mind a szűrővizsgálatoknak, mind a megerősítő vizsgálatoknak csak hiteles minták esetében van értelme.

Vizeletvétel során ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a szenvedő alany bármi mádon - például csapvízzel való hígítással, szappannal való szennyezéssel, destruktív anyag mintához való adásával stb. megváltoztassa a vizelete összetételét, illetve - elcseréléssel - hamis mintát szolgáltasson. Számítani kell arra, hogy vannak kábítószerfogyasztók, akik oly mádon felkészültek a vizeletvételre, hogy például hónaljukba vagy egyéb helyre műanyag folyadéktartályt rejtenek, amelyhez megfelelő műanyag csövet csatlakoztattak, abból a célbál, hogy hamis vizeletet tudjanak produkálni. A vizelet hitelessége - tehát hogy nem hígította fel vagy cserélte ki más folyadékra a tulajdonos a vizsgálatra leadott mintát - hőmérsékletméréssel ellenőrizhető. Tehát csak az a vizelet fogadható el, amelynek hőmérséklete a 35,55-37,22 °C tartományba esik. (A hőmérséklet ellenőrzésére digitális hőmérőt kell használni.) Bizonyos amerikai hatósági előírások szerint elfogadható a 32,22-37,78 °C tartományba eső vizeletminta is, azonban bebizonyították, hogy ezek már manipulált (például hígított) minták is lehetnek. A találékonyság eredményeként, valamint az anyagi haszonszerzés reményében a kábítószer-fogyasztás bizonyításának megakadályozása céljából kifejlesztett különféle készülékek és anyagok is beszerezhetők a kereskedelmi forgalomban. Ezek között van olyan készítmény (Urine Luck), amelynek hatására a levett vizelet THC-metabolit - tartalma pillanatok alatt megsemmisül. Reklámoznak olyan sampont, amelynek használata után kb. 2-4 órán keresztül a hajban lévő kábítószer nem detektálható. (A reklámozott sampon említett célra való alkalmassága azonban erősen kétségbevonható.) Árulnak garantáltan kábítószermentes vizeletből készült bepárlási maradékot (instant powdered urine), amelynek vízben való feloldásával "tiszta" vizelet készíthető. Az urinator olyan készülék, amely drogmentes vizelet bepárlási maradékának feloldásával testhőmérsékletre melegített drogmentes vizeletet tud produkálni.

Ha a kábítószer-fogyasztási szokás ellenőrzése a cél, fontos, hogy a vizsgálandó személy számára váratlan időpontban történjen a mintavétel, ugyanis pár nap alatt "kitisztulhat" a szervezet. A mintavétel során célszerű üvegedénybe gyűjteni a vizeletet - ajánlottan kétszer kb. 30 ml-t, ugyanis a műanyag tárolóedények, valamint a gumidugók az apoláris vegyületeket (például a kannabinoidokat) megkötik a felületükön és így vizeletbeni koncentrációjuk jelentősen csökken. Hitelesítve, kifolyás ellen biztosítva kell lezárni a tárolóüvegeket. Szállítás és tárolás során óvni kell a mintákat a fénytől és hőtől, lehetőleg hűtőtáskában kell szállítani, és hűtőszekrényben tárolni. Fontos, hogy a levett vizeletet az elemzésig hideg, sötét helyen tárolják. A laboratóriumokban célszerű csak az egyik mintát vizsgálni, a másikat lefagyasztani az esetleges ellenőrző vizsgálatok lehetősége céljából.

Kábítószerek szervezetben való átalakulása, a vizeletben lévő kábítószermaradványok kimutathatósága

Az emberi szervezetbe került kábítószer-vegyületek többsége rövidebb-hosszabb idő alatt - kisebb részt a testnedvekben, nagyobbrészt a májban - olyan jellegű változáson megy keresztül, amelynek során közvetlenül, vagy bomlást, esetleg egyéb vegyülettel való kapcsolódást követően az eredetinél vízben jobban oldódó egy vagy több vegyületté alakul. Ezek nagyobb része a vizelettel, kisebb része a verejtékkel távozik a szervezetből. Vannak olyan vegyületek is - főleg a szipózásra használatos szerek komponensei között, de az alkohol is ilyen -, amelyek a kilélegzett levegőben változatlan formában is megjelennek.

Amfetamin: 2,5-15 mg amfetamin szájon át történő bevétele után 20 percen belül megjelenik a vizeletben. A plazmában (sejtszövetfolyadékban) kb. 2 óra múlva lesz maximális az amfetamin koncentráció (30-170 pg/l). A plazmában a felezési ideje 8-12 óra. A felezési idő az az időtartam, amely alatt az adott vegyület aktuális koncentrációja felére csökken. Az amfetamin 2O-30%-a változatlanul, 25%-a deaminálódva (hippursavként és benzoesavként), hidroxilálódva és részben konjugátként ürül a vizeletbe. A vizeletbeni koncentráció függ a vizelet kémhatásától: lúgos vizeletbe a bevett adag 45%-a ürül 24 óra alatt, és 2% lesz változatlan. Savas vizelet esetén a bevett adag 78%-a ürül a vizeletbe egy nap alatt, és 68% nem metabolizálódik. Az amfetamin részben fenil-acetonná alakulhat, amelyből benzoesav, majd hippursav lesz, illetve hidroxilkapcsolódással alakulhat norefedrinné, N-hidroxi- vagy para-hidroxi-amfetaminná, amelyek glukoroniddal kapcsolódva ürülnek a vizeletbe.

Egy kísérlet során hét önkéntes egészséges férfinak szájon át 5 mg, 10 mg vagy 20 mg d-amfetamint adtak be, majd 2, 4, 8, 12, 18 és 24 óra múlva vizeletet gyűjtöttek tőlük. A vizeleteket EMIT- (immunreakción alapuló vizsgálat egyik fajtája) módszerrel vizsgálták. Az 5 mg-os adaggal kezelteknek csak a 19%-ánál, a 10 mg-ot fogyasztók a 7%-ánál, míg a 20 mg-ot szedők 88%-ánál tudtak amfetamint kimutatni. Az amfetamin mennyisége a vizeletben mintegy 2-18 óra múlva érte el a legnagyobb értéket.

Metamfetamin: a metamfetamin 44%-a változatlanul, 20%-a amfetaminra demetilálódva, 10%-a parahidroxi-metamfetaminná alakulva ürül a vizeletbe. Az amfetaminhoz hasonlóan, a savas vizelet elősegíti a metamfetamin vizeletbe való ürülését, és stabilitását is jobban megőrzi, mint lúgos vizelet esetében. Krónikus szedőknél az amfetamin-koncentráció vizeletben 1-90 pg/ml a metamfetamin-koncentráció 25-300 pg/ml.

A vizeletben, vérben és egyéb humán biológiai mintákban kimutatott amfetamin vagy metamfetamin négyféle készítményből kerülhetett a szervezetbe:

  • illegálisan előállított készítményből;
  • legálisan forgalmazott - Magyarországon nincs ilyen - amfetamin - vagy metamfetamintartalmú gyógyszerből;
  • valamely olyan gyógyszerből, amelynek a szervezetben keletkező lebomlási termékei az említett vegyületek;
  • "Vick" inhaláló szerből, amely egyes országokban recept nélkül beszerezhető.

A felsorolt négy csoportba tartozó készítményekben az amfetamin, illetve metamfetamin két különböző formája (úgynevezett optikai izomerjei, illetve azok különböző arányú keveréke lehet jelen. A "d"-módosulat vagy jobbraforgató módosulat (a síkban polarizált fény síkját jobbra forgatja el) jelentősebb stimuláló hatású, mint az "l" vagy balra forgató. A "Vick" inhaláló szer például l-metamfetamint tartalmaz, amely hazánkban igen, de például az USA-ban nem szerepel az ellenőrzött anyagok listáján. A metamfetamin metabolitja az amfetamin, amelynek keletkezése során az optikai forgatóképesség irányának megváltozása nem következik be. Például a Deprenyl, az Amphetaminil, a Benzphetamine, a Clobenzorex, a Dimethylamphetamine, az Ethylamphetamine, a Famprofazone, a Fencamine, a Fenethylline, a Fenpropex, a Furfenorex, a Mefenorex, a Mesocarb, a Prenylamine és a Selegiline l-metamfetaminná és l-amfetaminná metabolizálódik.

A Deprenylt Parkinson-kórban szenvedők kezelésére használják. A gyógyszer hatóanyaga, a szeleginin a tápcsatornábál gyorsan felszívódik és a szervezetben gyorsan, 9 perc körüli felezési idővel lebomlik. Metabolitjai: dezmetil-szeleginin, metamfetamin és amfetamin, amelyek felezési ideje sokkal nagyobb a szelegininénél, aminek következtében s mg szeleginint tartalmazó gyógyszer fogyasztását követően 30-40 óra múlva több - a gyógyszer lebomlása során keletkezett - amfetamin lesz jelen a szervezetben, mint az eredeti gyógyszerhatóanyag.

Így a fentiek alapján hivatkozhatnak arra az amfetaminfogyasztók, hogy a szervezetükben kimutatott amfetamin nem feketepiaci amfetamin (például Speed) fogyasztásából, hanem gyógyszer szedéséből ered. A fogyasztók ilyen jellegű magyarázata esetenként szakértői vizsgálat alapján alátámasztható vagy megcáfolható. Abban az esetben ugyanis, ha a vizsgált személy a vizeletében kimutatott amfetamin eredetére vonatkozóan olyan gyógyszerkészítmény fogyasztására hivatkozik, amely az amfetamint, illetve amfetaminra lebomló hatóanyagot tiszta optikai izomer formájában tartalmazza és a vizeletben nem csak az egyik izomer van jelen, akkor az illető szervezetébe nagy valószínűséggel feketepiaci amfetamin került. A feketepiaci amfetamin ugyanis a leggyakrabban nem aszimmetrikus szintéz (optikailag aktív terméket eredményező előállítási terméke. (A szakértői gyakorlatunkban előforduló amfetamin - készítmények túlnyomó része olyan amfetamint tartalmaz, amelyet az úgynevezett leuckart-szintézissel gyártottak, ennek során az amfetamin két optikai izomerjének 1-1 arányú keveréke keletkezik.) Jelenleg a hazai gyógyszerforgalomban vannak olyan készítmények, amelyek lebomlása során tiszta optikai izomerek keletkeznek, azaz a feketepiaci termékekétől eltérő összetétel lebomlási terméket eredményeznek.

Extasy tabletták hatóanyagai: az MDA, az MDMA és MDE a szervezetből dezalkileződik és az így keletkezett vegyületek egyszeri adag (1 tabletta) elfogyasztását követően kb. 24 órán keresztül detektálhatók a vérben és 2-4 napig a vizeletben.

Heroin: a heroin felezési ideje a szervezetben 9 perc, ezért egy szokásos adag mintegy 30 perc alatt elbomlik, ami miatt kimutatásának kicsi az esélye. A heroin fogyasztás bizonyításának azonban megbízható módja a bomlástermék, azaz a 6-monoacetil-morfin kimutatása. Nem tisztázott, hogy a bomlástermék egyszerű hidrolízis vagy enzimatikus reakció terméke.

Az immunreakciók elvén működő gyorstesztek nem specifikusak a 6-monoacetil-morfinra, így pozitív vizsgálati eredményt szolgáltatnak olyan esetekben is, amikor a vizsgált személy kodeintartalmú köhögés-csillapítót vagy csak egyszerűen mákos süteményt fogyasztott. Azt tapasztalták, hogy kb. 5 gramm mák tölteléket tartalmazó sütemény elfogyasztása után 820-11 571 ng morfin/ml koncentráció volt mérhető a vizeletben. Máktartalmú ételek fogyasztása esetén kb. 2-8 óra múlva alakul ki a legnagyobb morfinkoncentráció a vizeletben. Immunreakciók elvén működő gyorstesztekkel kimutatható legkisebb koncentráció 300-1000 ng/ml vizelet körüli.

Kokain: a kokain 1-9%-a változatlanul, 35-54%-a benzoilekgonin formában, 3249%-a ekgonin-metilészterként jelenik meg a vizeletben. A benzoilekgonin biológiailag hatástalan, azonban meghatározásának azért van jelentősége, mert felezési ideje jóval nagyobb a kokainénál, ezért a kokainfogyasztás kimutatására alkalmas. Krónikus kokainistánál 10-22 nap múlva is kimutatható a benzoilekgonin. A kokaetilén szintén fontos metabolit, amely akkor keletkezik a szervezetben, ha egyszerre kokain és alkohol van jelen. (A hajban a nem metabolizálódott kokain is megjelenik.)

LSD: az LSD, valamint metabolitja, a 2-oxo-3-hydroxy-LSD megjelenik a vizeletben. Átlagosan 319 pg/ml LSD-koncentrációt és 4083 pg/ml 2-oxo-3-hydroxylSD-koncentráciát mértek. A kábítószerek fogyasztására utaló maradványok biológiai anyagokban való kimutathatóságával kapcsolatos néhány tájékoztató adat az 1. számú táblázatban látható. A táblázat adataiból kitűnik, hogy a gyakoribb kábítószerek esetében az utolsó fogyasztást követő néhány napon belül a vizelet megfelelő mintahordozó a fogyasztás bizonyításához.

KábítószerMetabolitKimutathatósági időtartamHatás időtartama
amfetaminamfetamin2-4 nap vizeletben2-10 óra
metamfetaminamfetamin1-3 nap vérben
3-5 nap vizeletben
2-6 esetleg 24 óra
MDMA 24 óra vérben
2-4 nap vizeletben
kokainbenzoilekgonin5-6 óra vérben
12 óra vizeletben
3 nap metabolit
20-40 mp szívás
60-90 mp szippantás
kodeinmorfin2-3 nap vizeletben4-6 óra
morfinmorfin klukoronid3-4 nap vizeletben4-6 óra
heroinmorfin, 6 MAM3-4 nap morfinként4-6 óra
PCP 1-3 nap vérben
3-7 nap vagy több vizeletben
LSD2-ozo-3-hidroxi-LSD2-4 nap vizeletben6-12 óra
THC11-nor-9-karboxi- delta-9-tetrahidrokannabinol 3-4 vagy 4-8 óra a vérben a gyakoriságtól függően néhány nap - 1 hónap 3 hónap vizeletben 3 óra
1. számú táblázat - Néhány gyakori kábítószer, illetve pszichotrop anyag metabolitja, hatásának időtartama, valamint fogyasztására való maradványának biológiai mintákban való kimutathatósága a fogyasztást követően

A hazánkban kialakítandó gyakorlat számára a kábítószer-fogyasztás bizonyításához az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet 1. számú módszertani levelében a mintavétellel és vizsgálatokkal kapcsolatosan - egyebek mellett - az alábbiakat hangsúlyozták:

1. A kábítószerrel és pszichotróp anyaggal való visszaélés bizonyítása vizeletminta elemzésével történik. A vizsgálathoz javasolt mintamennyiség 50 milliliter, amelyet csavaros zárótetővel ellátott műanyag edénybe kell biztosítani. A zárótetőt észrevétlen felbontás elleni szalaggal célszerű rögzíteni.

2. A mintaszolgáltatónak ne legyen lehetősége a vizeletének megváltoztatására. Az erre alkalmas anyagokat, eszközöket el kell tőle venni, a kezén lévő esetleges szennyeződéseket előzetesen mosással el kell távolítani. A mintaadás lehetőleg olyan vécében történjen, ahol nincs a fülkében vízcsap, felületaktív anyag (például szappan). Előnyös, ha az öblítőtartály színezett vizet tartalmaz, amelynek hígításhoz való felhasználása a mintán látható. A mintavételezést lebonyolító hatóság ellenőrizze a vizelet hőmérsékletét, kémhatását (tizedes pontosságú pH-papírral), színét. Javasolt a mintát tartalmazó lezárt tartályt a mérőhelyig való szállításig hűtőszekrényben +4 °C -an tárolni. Tilos a mintát lefagyasztani. A minta késedelem nélküli mérőhelyre való juttatásáról a kirendelő hatáság illetékes gondoskodni. A mintához célszerű mellékelni az elsődleges orvosi vizsgálat jegyzőkönyvét, valamint az esetleges előszűrő vizsgálat eredményét is. A jegyzőkönyvben - egyebek mellett - rögzíteni kell, hagy a mintaadó mikor, milyen és mennyi szeszes italt fogyasztott utoljára. Rögzíteni kell a rendszeres és alkalmi gyógyszer, valamint kábítószer fogyasztását mennyiség, minőség és időpont tekintetében.

3. A cselekvőképességet hátrányosan befolyásoló anyagok (kábítószerek, pszichotróp anyagok, gyógyszerek, egyéb vegyületek) azonosítása céljából a mérőhely számára - a vizeletmintán kívül - vérminta vétele is javasolt. A vérminta biztosításához 3 db, gumidugóval zárható 1 A milliliteres kémcső szükséges, amelyek nem tartalmazhatnak véralvadást gátló anyagot. Ajánlott a véralvadást elősegítő adalék alkalmazása. A minta biztosításánál az alkoholszint-meghatározáshoz vett vér mintavételezésének rendszere követendő. Javasolt a mintát tartalmazó lezárt tartályt a mérőhelyig való szállításig hűtőszekrényben +4 °C-on tárolni. Tilos a mintát lefagyasztani.

Összefoglalás

A hazai gyakorlat szerint a kábítószer-fogyasztás bizonyításához szükséges toxikológiai vizsgálatok elvégzésére az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet illetékes. A Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Toxikológiai Kutatólaboratóriumának ugyancsak feladata biológiai eredetű minták kábítószermaradvány-tartalmának rutinszerű elemzése. A rendőrségen csak az immunreakciók elvén működő gyors szűrővizsgálatok bevezetésére került sor vizeletminták vizsgálatára, amelyek alapján a kapott pozitív eredmények további - egyéb intézményben végzett megerősítő műszeres vizsgálata szükséges.

Hangsúlyozni kell, hogy a vizeletminták kábítószerfogyasztás bizonyításához való felhasználása több szempontból előnyös, de ennek ellenére az egyéb humán eredetű minták vizsgálatának is jelentősége van. A kábítószermaradványok verejték-, nyál-, haj- és körömmintákból való kimutatása lényegesen érzékenyebb, kis kimutatási határ teljesítésére képes analitikai műszereket és sakkal hatékonyabb minta-előkészítést igényel az elemzésekhez, mint a vizeletvizsgálatok esetében. A felsorolt követelmények jelentősen megnövelik az elemzési költséget, ezért a kábítószermaradványok említett mintákból való kimutatása ez idáig - nemzetközi viszonylatban is - csak kevés helyen terjedt el, azonban az elemzési eredmények által nyerhető információ alapján lényegesen gazdagabb ismeretek szerezhetők a vizsgált személy kábítószerfogyasztásáról, mint a vizeletvizsgálat esetében. Mindezek alapján hazánkban is indokolt megteremteni a kábítószermaradványok verejték-, nyál-, haj- és körömmintákból való rutinszerű kimutatásának anyagi feltételeit. Gyakran fontos kérdés lehet - mind a felderítő, mind az igazságszolgáltató szervek számára - annak eldöntése, hogy a vizeletben kimutatott amfetamin amfetaminra metabolizálódó gyógyszer, vagy feketepiaci amfetaminkészítmény (Speed) fogyasztásának eredményeként jelent-e meg a fogyasztó vizeletében. Erre vonatkozóan az amfetamin optikai izomer összetételének meghatározásával lehet esetenként információhoz jutni, ezen analitikai vizsgálatok gyakorlati bevezetése ugyancsak indokolt.

* Crack - a feketepiaci kokainnak az a változata, amely a kokaint elpárologtatható, úgynevezett bázis farmában tartalmazza. A crack fogyasztása során az anyagot speciális pipába vagy egyéb hőálló anyagból készült edénybe helyezik, melegítik és a felszálló anyag gőzeit belélegzik

** Tolerancia - adagnövelési hajlam, azaz ismételt kábítószerfogyasztások esetén azonos "élvezeti hatás" kiváltásához egyre nagyobb mennyiségű adagok fogyasztása szükséges

Veress Tibor

© Belügyi Szemle, 2000

A Belügyi Szemle honlapja